Publiceren in Kwartierstatenboeken

Richtlijnen voor publikatie in Kwartierstatenboeken.
Traditioneel publiceren wij vooral landelijke kwartierstaten. Deze mogen wel in het buitenland beginnen en/of in het buitenland eindigen.

Richtlijnen.
Kwartierstaten, (mede) gebaseerd op eigen onderzoek, dienen meer dan 750 kwartieren te omvatten.
Algemene opmerkingen.
Titel.
Kwartiernummering.
Kwartierverlies.
Data.
Naam volgorde en lettertype.
Volgorde zinsopbouw.
Naam.
Geboorte.
Beroep.
Overlijden.
Huwelijk.
Vermoedelijke ouders.
Onzekere gegevens.
Afkortingen.
Afkortingen voor de noten.
 • Landaanduidingen met letters zoals op motorvoertuigen.
 • Provincieaanduidingen alleen gebruiken bij zeer onbekende plaatsen of als er meerdere mogelijkheden zijn.
  Layout opmaak in WP.
  • Stel de marges op 2,5 cm
  • Stel paginanummer rechtsonder aan de blz. in.
  • Stel tab op: 0,9 - 1,1 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,3 - 2,5 - 2,7 - 3,1 - 3,3 - 3,5 - 3,9 - 4,1.
  • Direct na ieder kwartiernummer een inspring plaatsen [[l.899(inspring)VAN DEN BERG, Jan Claesz.).
  • Geen automatisch gekoppelde literatuurlijst maken.
  • Niet met tabs of andere control commando's werken.
  Gratis exemplaren.
  Auteurs ontvangen één gratis exemplaar van het kwartierstatenboek waarin hun artikel is geplaatst.

  Insturen van artikelen.
  Artikelen dienen, vergezeld van een uitdraai, op diskette te worden aangeleverd.
  Na de redactiebewerking ontvangt u de zetproef van uw artikel met het verzoek deze waar nodig te corrigeren en binnen 14 dagen aan de redactie terug te zenden.

  Redactieadres.
  Genealogische Vereniging Prometheus
  Redactie Kwartierstatenboeken
  Postbus 1058
  2600 BB Delft.
  
  Voorbeeld Kwartierstaat.
  
  			VAN GENT-EBBEN
  				door
  			drs. W.J.M. van Gent
  
  				I
  1a VAN GENT, Niels, geb. Rotterdam 31-12-1988.
  1b VAN GENT, Annemiek, geb. Krimpen aan den IJssel 31-1-1990.
  				II
  2 VAN GENT, drs. Willem Johannes Marie, geb. Dordrecht 29-2-1960, 
    bedrijfseconoom, huwt Dordrecht 31-3-1986:
  3 EBBEN, Johanna Jacoba, geb. Dordrecht 30-4-1964, kleuterleidster.
  
  ...
  ...
  ...
  				XV
  16.384	VAN GENT, Jan Adriaensz., schepen van Cromstrijen, overl. tussen 7-4-1635 en 
  	8-7-1638, huwt:
  16.385	Krijntge Hendricksdr., testeert Klaaswaal 23-1-1652, overl. voor 9-5-1662; zij
  	huwt 2e voor 6-4-1653 met Pieter Jacobsz. Meijnaert.
  16.386	VAN SPELTENBURGH, Ghijsbert Hendrick Adriaensz., won. Lakenveld onder
  	Leksmond, heemraad 1668, boedelscheiding 1695, huwt:
  16.387	DE WITH VAN ROISEN, Theunis Dircksdr., overl. voor 1663.
  16.388	VALKENBURG, Mees Cornelisz., ged. Delft 31-1-1621, huwt Pijnacker
  	31-1-1644 (ondertr. Delft 16-1-1644):
  16.389	VAN BLEIJSWIJK, Grietje Jans, geb. Pijnacker.
  16.390	Dirck Jan Quiorijnsz., geb. verm. Rijnsburg ca. 1572, won. op de Hogemorsch te
  	Oegstgeest 1623, schepen van Oegstgeest 1629 en 1630, overl. Oegstgeest
  	13-9-1635, huwt:
  16.391*	CRIEL, Trijntje Cornelisdr., overl. Oegstgeest 23-9-1637.
  16.392	Lodewijck Dirks, geb. ca. 1598, landbouwer, schepen van St. Adolphsland
  	1636-1644, ouderling Den Bommel 1647, kerkmeester Den Bommel, testeert
  	Ooltgensplaat 22-4-1663, huwt on. 1623:
  16.393	Neeltje Cornelis, begr. Stad aan het Haringvliet voor febr. 1624.
  16.394	HOOGENDAM, Leendert Leenderts, geb. on. 1603, won. Zuidbuurt van
  	Maasland 1643, later landbouwer en herbergier te Schiedam, begr. Schiedam
  	10-11-1677, huwt 2e Maassluis 20-11-1643 met Annitgen Cornelis Donwech,
  	huwt le na 6-1-1621:
  16.395	(SUIDERENT), Geesje Cornelisdr., geb. 1603/04, overl. tussen 13-6-1643 en
  	20-11-1643.
  16.430	NOUTS, Hendrik Lucasz., geb. Eindhoven, overl. voor 29-5-1664, huwt 2e met
  	Margaretha Weijmans, huwt 1e Brielle 5-3-1597:
  16.431	VAN COUDENHOVEN, Maartje Cornelisdr., ged. Brielle 5-3-1597; zij huwde
  	1e met Arent Sans, huwt 3e Brielle 7-7-1620 met Adriaen Jacobsz. van den Meer.
  16.522	VAN HOOCHSTRATEN, Adriaen Staesz., ged. Dordrecht ca. aug. 1592,
  	lijndraaier, overl. Dordrecht 29-12-1652, huwt Dordrecht 1-9-1626:
  16.523	IN DE BETUWE, Marike Roijnersdr., geb. Nijmegen, overl. Dordrecht dec.
  	1662.
  16.524	= 8.294 KRIJGSMAN, Willem Cornelisz.
  16.525	= 8.295 Maritgen Jacobsdr.
  16.536	NACHTEGAEL, Ariaen Ariaensz., van Antwerpen (B), poorter van Rotterdam,
  	overl. voor 1638, huwt Rotterdam (Geref.) 21-8-1594:
  16.537	Grietje Cornelisdr., overl. Rotterdam 25-11-1646; zij huwde 1e met Pieter van
  	Troyen.
    Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
  Laatst gewijzigd 26 april 2002