Genealogische Markt 27 september 2003.

Caledonian Society.
The Caledonian Society werd opgericht op 25 januari 1973 en stelt zich tot doel het beoefenen van de Genealogie en Heraldiek, het wekken van interesse voor de geschiedenis en de culturele aspecten van Schotland en het verstevigen van banden tussen leden van hier levende families van Schotse herkomst en de in Schotland levende geslachten van dezelfde naam.
Verdere informatie over The Caledonian Society.

Centraal Bureau voor Genealogie.
Demonstratie van de C.B.G.-homepage met o.a. de geautomatiseerde catalogus op Internet, het repertorium en de Heraldische databank.
Tevens alle publicaties en foldermateriaal van het C.B.G.
Verdere informatie over het C.B.G.

Geerke Meijerink.
Een heraldisch tekenaar maakt ontwerpen voor vervaardiging van o.a. familiewapens. Zij schildert in onbruik geraakte (inclusief voormalig Nederlands Indië) en actuele gemeentewapens, zowel in klein (alleen het schild), als in groot (het volledige wapen) formaat. Het schilderen wordt gedaan op papier (>450 grams), aquarelpapier en hout.
Een specifieke uitvoering is het schilderen van een wapen met een donkere achtergrond. Hierbij wordt het wapen op aquarelpapier geschilderd, waarbij na voltooiing de donkere achtergrond wordt aangebracht.
Geerke Meijerink maakt eveneens stamreeksen, stambomen en kwartierstaten.

Gemeentearchief Rotterdam.
Demonstratie van de website en de Digitale Stamboom.
Tevens boekenstand met publicaties en folders.
Verdere informatie over het Gemeentearchief Rotterdam.

Studiegroep Genealogie Westland.
De Studiegroep Genealogie "Westland" is een vereniging welke zich tot doel heeft gesteld om de beoefening van de genealogie en heraldiek te bevorderen en de kennis daarvan te verbreiden. Het betreft voornamenlijk families die al 100 jaar of langer, of gedurende drie of meer generaties in het Westland wonen.
De Studiegroep hoopt deze dag hun nieuwe CD-ROM over de B.S. en de D.T.B.'s van het Westland en Loosduinen te presenteren.
Verdere informatie over de Studiegroep Genealogie Westland.

Genealogische Vereniging Prometheus.
De Genealogische Vereniging Prometheus presenteert zich met een boekenstand met de kwartierstatenboeken, natuurlijk inclusief het net uitgekomen deel XVIII, onze posters kwartierstaat en stamreeksen en andere uitgaven.
Verdere informatie over de Genealogische Vereniging Prometheus.

Genealogische Werkgroep Loosduinen.
De doelstelling van de Genealogische Werkgroep Loosduinen is het bedrijven van genealogisch en heraldisch onderzoek in de ruimste zin van het woord van Loosduinen.
Verdere informatie over de Genealogische Werkgroep Loosduinen.

GP/Software.
GP/Software presenteerde eind mei 2003 het nieuwe Nederlandse Windows programma GP/Familie Genealogie. Het programma heeft, naast een lange reeks van uitvoermogelijkheden, im- en exporteren van en naar Gedcom en vanuit GensData/D90, enz. ook de mogelijkheid foto's, video en geluidsfragmenten op te slaan.
Verdere informatie over de GP/familie.

Heraldicum Disputationes.
Homunculus is een uitgeverij voor auteurs die hun eigen werk willen uitgeven. Deze uitgeverij geeft ook een heraldisch tijdschrift (Heraldicum Disputationes) uit. Dit wordt op de stand gepresenteerd. Heraldicum Disputationes is het enige Vlaamse tijdschrift voor heraldiek. Het bestaat nu 5 jaar.
Verdere informatie over Heraldicum Disputationes.

Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen.
De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen, is opgericht op 16 januari 1982 als Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen. De nieuwe naam werd op 8 maart 2000 in een notariŽle akte vastgelegd.
De vereniging stelt zich ten doel: het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten van hen die zich bezighouden met de bestudering van de geschiedenis van Scheveningen en haar bevolking.
De vereniging beschikt daartoe over een aanzienlijke handbibliotheek en en grote verzameling familieadvertenties. Daarnaast beschikt de vereniging over een collectie dossiers. De daarin opgenomen gegevens werden door leden bijeengebracht en hebben betrekking op 'echte Scheveningse' families zoals Pronk, Taal Toet of van der Zwan.
Bovengenoemde dossiers zijn door bezoekers te raadplegen.
Verdere informatie over de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen

Historisch Genootschap Oud Soetermeer, Genealogische Werkgroep Zoetermeer.
De Genealogische Werkgroep Zoetermeer bezit een groot aantal familiedossiers die betrekking hebben op het voormalige Zegwaart en Zoetermeer.
Verdere informatie over de Genealogische Werkgroep Zoetermeer
Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul.
De Historische Werkgroep OUD-WATERINGEN & KWINTSHEUL stelt zich ondermeer ten doel:
  • Het bevorderen van de kennis van en interesse in de geschiedenis van Wateringen en Kwintsheul met het daarbij behorende landschap.
  • Het stimuleren van historisch onderzoek door zowel personen als groepen, zowel in het kader van amateurisme als van beroeps- c.q. semi-beroepshistorici.
  • De belangstelling voor de regionale (Westlandsche) musea te stimuleren.
N.G.V. afd. Computergenealogie.
Voorlichting over het gebruik van de computer in de Genealogie, demonstratie van Genealogieprogramma's die door de afdeling worden uitgebracht en informatie over alle activiteiten die de afdeling voor genealogen biedt.
Verdere informatie over de afdeling Computergenealogie.

N.G.V. Contactdienst.
Bij de stand van de Contactdienst N.G.V. ziet u per familienaam of er genealogische gegevens bekend zijn bij onze deelnemers.
Laat meteen ook uw eigen naam registreren!
Verdere informatie over de Contactdienst.

N.G.V. Afd. Delfland.
Op de stand geven wij informatie over de N.G.V. en de afdeling Delfland.
Voorts bieden wij hulp bij het zoeken naar genealogische gegevens.
Verdere informatie over de Afd. Delfland.

N.G.V. Dienst Informatie en Promotie.
De N.G.V. Informatie en Promotie stand belicht alle afdelingen en diensten van de N.G.V.
Inzage is mogelijk in alle afdelingstijdschriften en in alle nieuwe uitgaven van de N.G.V.
Verder kunt u informatie inwinnen over het lidmaatschap, het maandblad Gens Nostra, het Verenigingscentrum en alle activiteiten van de vereniging.
Verdere informatie over de Dienst Informatie en Promotie.

N.G.V. Onderzoekruildienst.
De onderzoekruildienst brengt contacten tot stand tussen leden van de N.G.V., die op basis van wederkerigheid voor elkaar onderzoek verrichten, bijvoorbeeld in een voor de één veraf en voor de ander dichterbij gelegen archief.
Er kan zodoende reiskosten en tijd bespaard worden.
Verdere informatie over de Onderzoekruildienst.

Ons Erfgoed.
Ons Erfgoed is een tijdschrift voor genealogie en familiegeschiedenis. Er worden ook artikelen over aanverwante onderwerpen gepubliceerd.
Op de stand kunt u kennis nemen van de tijdschriften "Ons Erfgoed" en "Computergeneaal".
Uitgeverij Alvo is tevens dealer voor de CD-ROM's, uitgegeven door Historic Futer en Paul DeBry.
Verdere informatie over Ons Erfgoed.

Pro-Gen.
Demonstratie van het genealogisch computerprogramma PRO-GEN door de auteurs. U krijgt uitleg over de vele mogelijkheden van PRO-GEN.
U kunt natuurlijk ook vragen stellen over het programma.
Verdere informatie over PRO-GEN.

Pro-Gen Gebruikersgroep.
De PRO-GEN Gebruikersgroep is een vereniging die haar leden ondersteunt bij het gebruik van het computerprogramma PRO-GEN.
Dit gebeurt onder andere door middel van het uitgeven van een periodiek, een helpdesk en een disketteservice.
Verdere informatie over de PRO-GEN Gebruikersgroep.

Telapas Software (Hazadata, genealogisch computer-programma).
Presentatie van o.a. het nieuwe programma Haza-21, met een relationele database voor genealogen en historici.
Verdere informatie over Hazadata.

Uw Stamboom Online.
Uw Stamboom Online biedt de mogelijkheid om uw stamboom via internet te publiceren. U krijgt van Uw Stamboom Online een website met een mooie presentatie die u makkelijk zelf kunt wijzigen.
Tijdens de jaarmarkt wordt de website gedemonstreerd en is er de mogelijkheid om direct in te schrijven.
Verdere informatie over Uw Stamboom Online.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.
De VLAAMSE VERENIGING voor FAMILIEKUNDE is een v.z.w. met zetel te Antwerpen die opgericht werd op 13 december 1964. De statuten verschenen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 26 mei 1965, onder het nr. 2486. Erkend op 28 februari 1968 door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur als Nationale Vereniging voor Volksopleiding.
Iedereen kan lid worden. De VVF publiceert ook een maandelijks genealogisch tijdschrift, Vlaamse Stam.
Verdere informatie over de V.V.F.

Drukkerij Vreko/Picom.
Op de stand en in een lezing vertelt de heer G. Kooijman wat er allemaal nodig is bij het uitgeven van een familieboek.Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 24 september 2003