22 november 2008 Nationale Genealogische Dag


7e Lustrum van de Genealogische Vereniging Prometheus

tevens

16e Delflanddag van de Genealogische Vereniging Prometheus, het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en de N.G.V. afd. Delfland

Het programma is als volgt:
 • 8:30 Ė 9:30 Gebouw open voor standopbouw; aanvoer goederen op adres Leeghwaterstraat 17; zie plattegrond.
 • 8:30 en 15:30 Catering open.
 • 9.45 Gebouw open voor bezoekers op adres Mekelweg 2; zie plattegrond.
 • 10.00-16.00 Een grote genealogische markt.
 • 10.00-10.15 Collegezaal A:
  • Opening door de heer ir H. Feikema, voorzitter van de Genealogische Vereniging Prometheus.
 • 11.00-15.30 Een symposium met parallelle lezingen-cycli.
 • 16.00 Sluiting.


De lezingen (in de collegezalen A t/m D) bestaan uit:
11.00-11.45 Parallelle lezingen:
 1. Genealogie voor beginners - de heer ir A.P. Thijssen.
 2. Het fenomeen heraldiek - de heer H.K. Nagtegaal.
 3. Genealogie en belastingarchieven - de heer mr A.H.G. Verouden.

12.00-12.45 Parallelle lezingen:
 1. Databank HoGenDa - de heer B. de Keijzer.
 2. Ontwikkelingen op het Centraal Bureau voor Genealogie - de heer drs R.J.F. van Drie.
 3. Zoeken (voor gevorderden) naar voorouders op Internet - de heer H.M. Morien.

13.45-14.30 Parallelle lezingen:
 1. Genealogisch onderzoek in Nederlands IndiŽ - de heer P.A. Christiaans.
 2. Genetische genealogie - de heer drs A.W.J.M. van Gestel.
 3. Computergenealogie (Aldfaer) - de heer W. Scholl.

14.45-15.30 Parallelle lezingen:
 1. Interpretaties van familiewapens - de heer H.K. Nagtegaal.
 2. Karel de Grote: werkelijkheid of fictie? - de heer ir H. Feikema.


Op de genealogische markt geven bekende organisaties acte de présence; in alfabetische volgorde:
Eén en ander vindt plaats in de collegezalen, gangen en hallen van het gebouw van de Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie, Mekelweg 2, 2628 CD Delft.

Iedereen is van harte welkom!
De entree voor bezoekers bedraagt € 5,- per persoon.
Voor leden van de Genealogische Vereniging Prometheus is de toegang gratis; u kunt eventueel ter plekke lid worden (contributie tot en met eind 2009 € 15,-).

Voor nadere inlichtingen en op- en/of aanmerkingen zijn wij behalve schriftelijk (Genealogische Vereniging Prometheus, Lustrum 2008, Postbus 1058, 2600 BB Delft.) ook per e-mail: info@prometheus-delft.org bereikbaar.Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 20 november 2008