27 september 2003:

6e lustrum van de Genealogische Vereniging Prometheus,
tevens
12e Delflanddag van de Studiegroep Genealogie Westland, de Genealogische Vereniging Prometheus, het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en de N.G.V. afd. Delfland


Het programma voor de viering van ons 6e Lustrum, tevens 12e Delflanddag is als volgt:

Nationale Genealogische Dag
 • 9.45 Zaal open.
 • 9.45-16.30 Een grote genealogische markt.
 • 10.15-11.00 Collegezaal A:
  • Opening en uitreiking van Kwartierstatenboek XVIII door de heer ir H. Feikema, voorzitter van de Genealogische Vereniging Prometheus.
  • Introductie van de CD-Rom van Prometheus door de heer ing. D. Korbee.
 • 11.15-15.15 Een symposium met 3/4 parallelle lezingen-cycli.
 • 15.45-16.30 Collegezaal A:
 • 16.30 Sluiting.

De lezingen (in de collegezalen A t/m D) bestaan uit:
11.15-12.00 Parallelle lezingen:
 1. Genealogie voor beginners - de heer ir A.P. Thijssen.
 2. Digitalisering van archieven - de heer dr G. Verhoeven, archivaris van het Gemeentearchief Delft.
 3. Het uitgeven van een familieboek - de heer G. Kooijman.
 4. Digitale toegankelijkheid van collecties bij het CBG - de heer dr A.J. Lever, directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie.

13.30-14.15 Parallelle lezingen:
 1. Genealogie voor beginners - de heer ir A.P. Thijssen.
 2. Het opzetten van een digitaal familiearchief - de heer ir H. Feikema, voorzitter van de Genealogische Vereniging Prometheus.
 3. Genealogisch computerprogramma GP/Familie - de heer ir H. Hendriks, GP/Software.

14.30-15.15 Parallelle lezingen:
 1. Het zoeken naar voorouders op internet - de heer ing. D. Korbee.
 2. Wat moet je doen om een cd te maken - de heer M.J.M. Vis, redacteur Studiegroep Genealogie "Westland".
 3. De Schotse Brigade - de heer H.J. Toonen.

Op de jaarmarkt geven bekende organisaties acte de présence; in alfabetische volgorde:
Eén en ander vindt plaats in de collegezalen, gangen en hallen van het gebouw van de Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie, Mekelweg 2, 2628 CD Delft.

Routebeschrijving auto:
Vanaf rijksweg A13 (tussen Rotterdam en Den Haag) neemt u afrit 10 (Delft Zuid) en aansluitend de afrit richting TU-Delft. Aan het eind van de afrit rechtsaf (Schoemakerstraat); tweede weg aan linkerkant inrijden (Stieltjesweg); aan het einde hiervan rechtsaf (Mekelweg). Aan uw rechterkant is voor het gebouw van Technische Natuurkunde een groot parkeerterrein. Te voet schuin naar rechts de Mekelweg oversteken naar het gebouw van "Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde".

Routebeschrijving openbaar vervoer:
Met de trein naar Delft Station Centrum en dan met buslijn 121 richting Zoetermeer of 129 richting Rotterdam. Uitstappen Stieltjesweg-TU en dan circa 150 m terug lopen naar het gebouw van "Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde".
Buslijn 121: van 7.59 t/m 18.29 elk half uur.
Buslijn 129: van 9.32 t/m 15.32 elk half uur.

Iedereen is van harte welkom!
De entree voor bezoekers bedraagt € 4,- per persoon.

Voor nadere inlichtingen en op- en/of aanmerkingen zijn wij behalve schriftelijk (Genealogische Vereniging Prometheus, Lustrum 2003, Postbus 1058, 2600 BB Delft.) ook tijdens kantooruren telefonisch: (+31) (0)15 2786088 en per E-mail: lustrum@prometheus-delft.org bereikbaar.

Kwartierstatenboek XVIII is (vanaf 27 september a.s.), evenals de andere nog leverbare delen XII t/m XVII, verkrijgbaar bij:
 • Secretariaat Personeelsvereniging "Prometheus", Aula Congrescentrum TU, Mekelweg 5, Delft. Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur (behalve juli en augustus).
 • Gemeentelijke Archiefdienst, Oude Delft 169, Delft. Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Genealogische Vereniging Prometheus, door toezending per post. Te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op postgiro 345 32 33, t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, met vermelding "Kwartierstatenboek X...".


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 24 september 2003