Presentatie Kwartierstatenboek XVIII

Op 27 september 2003 zal een nieuw deel van onze reeks kwartierstatenboeken, het XVIII-de alweer, gepresenteerd worden. Kwartierstatenboek XVIII omvat 558 bladzijden en bevat de kwartierstaten Puylaert-Raymakers, Van der Tas-Einthoven, Vermeij-Verschoor en aanvullingen op en correcties van Verduijn-De Haan.
De presentatie vindt plaats ter gelegenheid van de Nationale Genealogische Dag (6e lustrum van de Genealogische Vereniging Prometheus, tevens 12 Delflanddag van de Studiegroep Genealogie Westland, de Genealogische Vereniging Prometheus, het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en de N.G.V. afd. Delfland) in Collegezaal A van de Faculteit der Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, Mekelweg 2 te Delft; aanvang: 10.15 uur.

De prijs van kwartierstatenboek XVIII bedraagt afgehaald € 22,- (voor leden op vertoon van hun bibliotheekkaart € 19,80). Bij verzending is de prijs € 27,50 (voor leden € 25,30).
Het is vanaf 27 september te koop. Wenst u dit kwartierstatenboek in uw bezit te krijgen en bent u niet in de gelegenheid het op te halen, dan kunt u het nu reeds bestellen. Het wordt u dan per post toegezonden.
De bestelprocedure is: overmaking van € 27,50 (voor leden € 25,30) op postgiro 3453233, t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, onder vermelding van "Kwartierstatenboek XVIII".
Na ontvangst verzenden wij vanaf 27 september 2003 het kwartierstatenboek.
Voor onze overige uitgaven wijzen we u op: Uitgaven van de Genealogische Vereniging Prometheus.Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 9 augustus 2003