Presentatie Kwartierstatenboek XVII

Op 21 november 2001 zal een nieuw deel van onze reeks kwartierstatenboeken, het XVII-de alweer, gepresenteerd worden. Kwartierstatenboek XVII omvat 425 bladzijden en bevat de kwartierstaten Van Eis-Van der Waals, Karels-Hulsbos, Verbeek-Davidson en aanvullingen en correcties op Hofstee-De Bliek en Hofstee-Neef.
Deze avond vindt plaats in het Techniekmuseum, Ezelsveldlaan 61 te Delft; aanvang: 20.00 uur.
De route vanaf het station Delft (looptijd: 10 minuten) is bewegwijzerd.
Na de presentatie zal er door de heer Ir. H. Feikema een korte lezing worden gehouden met als titel: Klopt onze geschiedenis eigenlijk wel en wat betekent dit voor de genealogie?
De toegang is vrij; u bent van harte welkom.
De prijs van kwartierstatenboek XVII bedraagt afgehaald ƒ 39,60 (inclusief verzending ƒ 51,60).
Het is na afloop van de lezing te koop. Wenst u dit kwartierstatenboek in uw bezit te krijgen en bent u niet in de gelegenheid het op te halen, dan kunt u het nu reeds bestellen. Het wordt u dan per post toegezonden.
De bestelprocedure is: overmaking van ƒ 51,60 op postgiro 3453233, t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus, Delft.
Na ontvangst verzenden we het kwartierstatenboek.
Voor onze overige uitgaven wijzen we u op: Uitgaven van de Genealogische Vereniging Prometheus.

Agenda:

Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 27 april 2002