Presentatie Kwartierstatenboek XVI

Op 26 april 2001 zal een nieuw deel van onze reeks kwartierstatenboeken, het XVI-de alweer, gepresenteerd worden. Kwartierstatenboek XVI omvat 380 bladzijden en bevat de kwartierstaten Hazeu-Fritschi, Den Hertog-Hermenet, Verduin-De Haan en aanvullingen op De Haan-De Koning.
Deze avond vindt plaats in het Techniekmuseum, Ezelsveldlaan 61 te Delft; aanvang: 20.00 uur.
De route vanaf het station Delft (looptijd: 10 minuten) is bewegwijzerd.
Voorafgaande aan de presentatie zal de heer D. Korbee een demonstratie voor beginners geven over het gebruik van Internet voor genealogie.
De toegang is vrij; u bent van harte welkom.
Hoewel niet noodzakelijk, helpt u de organisator wanneer u uw komst meldt: 015-2781933, Genealogische Vereniging Prometheus, postbus 1058, 2600BB Delft of f.jantzen@hccnet.nl
De prijs van kwartierstatenboek XVI bedraagt afgehaald ƒ 33,50 (inclusief verzending ƒ 45,50).
Het is na afloop van de demonstratie te koop. Wenst u dit kwartierstatenboek in uw bezit te krijgen en bent u niet in de gelegenheid het op te halen, dan kunt u het nu reeds bestellen. Het wordt u dan per post toegezonden.
De bestelprocedure is: overmaking van ƒ 45,50 op postgiro 3453233, t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus, Julianalaan 134, Delft.
Na ontvangst verzenden we het kwartierstatenboek.
Voor onze overige uitgaven wijzen we u op: Uitgaven van de Genealogische Vereniging Prometheus.

Nagekomen Agenda:

Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 27 april 2002