Inhoud

Samenvatting

Inleiding

Kalenders

Een reis door de geschiedenis

De Karolingische Renaissance

Vikingen

Islam

Astronomische aanwijzingen

Machtsstreven en hebzucht

Slotopmerkingen

Bronnen


Terug naar:

Begin artikel

Index

Inleiding Internet Tijdschrift


Oktober 2000