Internet Tijdschrift

van de

Genealogische Vereniging Prometheus


Dit tijdschrift is een nieuw initiatief van de Genealogische Vereniging Prometheus. Door middel van dit medium wil de vereniging leden en andere personen de mogelijkheid bieden te publiceren over genealogische en historische onderwerpen. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan artikelen. Voor kwartierstaten, parentelen e.d. wordt verwezen naar de andere publicatiemogelijkheden binnen de vereniging.
Andere rubrieken zijn boekbesprekingen en links naar websites. Naar gelang de behoefte zal het aantal rubrieken in de toekomst worden uitgebreid.

Wilt u ook publiceren, neemt u dan contact op met de redactie. In het algemeen kunnen geaccepteerde artikelen vrij snel na inzending worden geplaatst.

Maak een keuze:

 Artikelen

 Boekbesprekingen

 Links

 Diversen